CAMBIUM

Täydellinen ohjelmisto sisältyy vakiona toimitukseen
Erittäin hieno mekaniikka ja siihen liittyvä ohjelmisto on sovitettu täydellisesti yhteen.
Tästä syystä panostamme Hundeggerilla valtavasti integroituun ohjelmistokehitysosastoomme.
Tulos: täydellisesti asiakkaiden vaatimuksiin sovitetut ratkaisut, joita kehitetään jatkuvasti ja ylläpidetään. Näin asiakkaamme saavat lisäarvoa myös oston jälkeen säännöllisten ohjelmistopäivitysten muodossa.
Hundeggerin 3-D-tuotanto-ohjelmalla CAMBIUM on helppo syöttää puuntyöstöön liittyviä tietoja ja se on erittäin käyttäjäystävällinen.

Täydellinen mukautus

CAMBIUM voidaan toiveesta mukauttaa myös nopeasti ja joustavasti erilaisten käyttäjien kuten tuotantohenkilökunnan ja koneen käyttäjän erityisvaatimuksiin.

CAMBIUM:ssa on valittavissa erilaisia työstöstrategioita, joten kone voidaan mukauttaa aina täydellisesti asiakkaan laatuvaatimuksiin.
Käyttäjä voi erityisvaatimuksistaan riippuen myös määrittää vapaasti toimintatavan, työkalun, nopeuden, kierrosluvun yms.

Hundegger-koneen helpon integroinnin yritysten verkkoihin mahdollistava avoin arkkitehtuuri, kattava käyttötietojen keruu sekä tehokkaat etädiagnoosi- ja etähuoltomahdollisuudet täydentävät tämän tuotteen etuja.

 

Kieli
CAMBIUM määritetään ja toimitetaan luonnollisesti käyttömaan kielellä.

Tiedonsiirto
Kaikkien tarpeellisten tietojen automaattinen siirto työstö- ja puuohjelmista ilman manuaalisen jälkikäsittelyn tai ylimääräisen ohjelmoinnin tarvetta.

Suora tiedonsyöttö
Työkappaleita voidaan suunnitella myös suoraan CAMBIUM:lla. Selkeä 3-D-näyttö tukee käyttäjää ja tekee tiedonsyötöstä lasten leikkiä.

Työstöryhmä
Omat työstömakrot kuten porausmallit, monimutkaiset profiilit voidaan määrittää ja tallentaa itse.

Integroitu online-ohje
Jokaiseen toimintoon liittyy käyttäjäystävällisiä ohjeita (ilmoitus – kuvaus – ratkaisu).

Automaattinen optimointi
CAMBIUM tarjoaa puun optimaalista käyttöä varten kappale- ja valinnaisesti myös pinta-alakohtaisen optimoinnin.

Luettelonäyttö
CAMBIUM tuottaa napin painalluksella kaikki tarvittavat luettelot (kappaleluettelot, sahausluettelot, mittausluettelot).

 

Hundegger Software Cambium

  • Käyttäjäystävällinen
  • Sisältää tiedonsiirron työstö- ja CAD-ohjelmista
  • Käyttötietojen keruu
  • Varastopuun hallinta