Portaalityöstökeskuksen PBA-3 yksiköt

 

Viisiakselinen yksikkö 55 kW työkalunvaihtajalla

Vesijäähdytteisellä karakäytöllä varustetun PBA-pääyksikön teho on 55 kW ja portaaton kierrosnopeusalue 0 - 13 000 rpm.  
Työkalukiinnittimen HSK-80-E avulla voidaan vaihtaa sahanteriä, poria, sormijyrsimiä, kiekkojyrsimiä sekä myös lohenpyrstöjyrsimiä, lieriöjyrsimiä yms. Työkaluja hallitaan ja ne valitaan Hundeggerin CAMBIUM-tuotanto-ohjelman kautta.
Työkappaleen asettamista vaatimuksista riippuen tarvittava työkalu vaihdetaan työkaluvaihtomakasiinista automaattisesti. 30-osainen työkalumakasiini ajaa portaaliin, mikä minimoi työkalunvaihtoon kuluvan ajan.
Jyrsin- tai poratyökalujen tunnistetietoihin tallennetaan tyypin, halkaisijan, pituuden ja makasiinipaikan ohella myös optimaalinen kierrosnopeus, ja näiden tietojen nouto tapahtuu automaattisesti kutakin työkalua käytettäessä.
5-akselinen PBA-yksikkö on tällaisen joustavuuden ansiosta optimaalinen mitä erilaisimmille käyttöalueille ja työstötarkoituksiin. Kaikki työstöt suoritetaan kiinnitettynä työkappaleen viideltä puolelta.  
5-akseliseen PBA-yksikköön voidaan lisäksi asentaa kulmapää. Sen avulla voidaan työstää työkappaleen alapuolta jopa 300 mm työstösyvyyteen saakka.

Viisiakselinen yksikkö 22 kW työkalunvaihtajalla

Erillisen tuen päälle asennetun 5-akselisen yksikön käyttöteho on maks. 38 kW ja kierrosnopeus maks. 8 000 rpm.
Yksikkö asemoituu automaattisesti 0 - 360 asteen kulmaan ja 0 - 90 asteen kaltevuuteen.
Työkalukiinnittimen HSK-80-E avulla voidaan vaihtaa sahanteriä, poria, sormijyrsimiä, kiekkojyrsimiä sekä myös lohenpyrstöjyrsimiä, lieriöjyrsimiä yms. Työkaluja hallitaan ja ne valitaan Hundeggerin CAMBIUM-tuotanto-ohjelman kautta.
Työkappaleen asettamista vaatimuksista riippuen tarvittava työkalu vaihdetaan työkaluvaihtomakasiinista automaattisesti. 30-osainen työkalumakasiini ajaa portaaliin, mikä minimoi työkalunvaihtoon kuluvan ajan.
Jyrsin- tai poratyökalujen tunnistetietoihin tallennetaan tyypin, halkaisijan, pituuden ja makasiinipaikan ohella myös optimaalinen kierrosnopeus, ja näiden tietojen nouto tapahtuu automaattisesti kutakin työkalua käytettäessä.
5-akselinen PBA-yksikkö on tällaisen joustavuuden ansiosta optimaalinen mitä erilaisimmille käyttöalueille ja työstötarkoituksiin. Kaikki työstöt suoritetaan kiinnitettynä työkappaleen viideltä puolelta.  
5-akseliseen PBA-yksikköön voidaan lisäksi asentaa kulmapää. Sen avulla voidaan työstää työkappaleen alapuolta jopa 300 mm työstösyvyyteen saakka.

5-akselinen sahayksikkö

Erillisen tuen päälle asennetun 5-akselisen sahayksikön käyttöteho on maks. 22 kW ja kierrosnopeus maks. 6 000 rpm.

Yksikkö asemoituu automaattisesti 0 - 360 asteen kulmaan ja 0 - 90 asteen kaltevuuteen. Näin lähes kaikenlaiset pitkittäis-, viiste- ja jiirileikkaukset ovat mahdollisia.
1 100 mm sahanterällä voidaan saavuttaa 0 asteen kallistuskulmassa jopa 400 mm leikkuusyvyys.
Samalla kun ensimmäinen yksikkö työstää työkappaletta, toinen yksikkö vaihtaa jo seuraavaan työkaluun. Näin seisokkiajat vähenevät minimiin.

Ketjusaha

HSK 80E:n avulla 5-akseliseen yksikköön vaihdettavan ketjusahan enimmäisurasyvyys on 500 mm ja uraleveys 12 mm HSS-ketjua käytettäessä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kovametalliketjua, jonka uraleveys on 14 mm. Kulmat voidaan valmistaa sahalaipan erityisen geometrian ansiosta tarkasti (ilman säteitä) esimerkiksi ikkunoita ja ovileikkeitä varten.

Pystysuorat jyrsinyksiköt

Pystyjyrsinten käyttömoottorit saavuttavat 5,5 - 22 kW tehon. Yksiköt voidaan varustaa monenlaisilla sormi-, profiili-, lohenpyrstö- tai kiekkojyrsimillä (maks. ø 310 mm, maks. pituus 350 mm). Tällä tavalla voidaan jyrsiä erilaisia aukkoja ja muotoja sekä valmistaa kaikenlaisia profiileja, lohenpyrstöjä, uria ja pontteja. Moottoreiden (6 000 rpm saakka) pyörimisnopeuden säätö tarjoaa lisäksi optimaalisen leikkuunopeuden kaikille työkaluille.
Lisämahdollisuutena on uivan jyrsimen käyttö.

 

Pystysuorat porat

Pystysuorien porakoneiden 3,0 kW teholla voidaan porata jopa 480 mm paksujen työkappaleiden läpi. Tietokoneohjatulla työiskulla voidaan porata myös erilaisia umpireikiä, upotuksia ja rengasvaarnajyrsintöjä. Porakoneet ovat varustettuja pikavaihtoistukoilla sekä revolveripää-poraohjaimilla ja niiden kierrosnopeus on portaattomasti säädettävissä 750 - 3 000 rpm (maks.) välillä.

 

 

 

 

Vaakasuora syväreikäporakone, 360° käännettävä

Käyttäjän puolelle kiinnitetty syväreikäporakone on tarkoitettu vaakasuorien reikien poraukseen työkappaleen kaikille puolille. Se voidaan varustaa erityisillä syväreikäporilla, joiden halkaisija on 25 - 50 mm. Maksimaalinen poraussyvyys on 1 250 mm.
Syöttönä toimii sähkömoottori, joka voidaan mukauttaa vastaavaan porahalkaisijaan. Kierrosnopeus on portaattomasti säädettävissä 3 000 rpm saakka.

Linjalaser

Linjalaser heijastaa punaisen lankaristin työkappaleeseen, jonka kamera siirtää työpisteen näytölle. Järjestelmää ohjataan työpisteessä toimitukseen sisältyvän ohjelmiston kautta.

 

 

 

Optoelektroninen vertailulaite

Laservaloleikkausmenetelmällä voidaan määrittää täsmällisesti koneeseen sijoitettujen työkappaleiden asento.

Tila 1: Raakalevyn mittaus
Särmäämättömän raakalevyn siirto tapahtuu automaattisesti antureiden avulla valmiiksi määritellystä 0-asemasta. Riittävän tarkan x- ja y-asennon määrityksen ohella työstöön voidaan mahdollisista ylijäämistä/liimalevyjäämistä riippumatta sisällyttää myös liimasaumojen kulku. Näin liimasaumassa poikittain kulkevat leikkaukset jäävät nyt menneisyyteen.

Tila 2: Osittain työstetyn levyn mittaaminen uudelleen
Osittain työstetyn levyn siirto tapahtuu automaattisesti antureiden avulla valmiiksi määritellystä 0-asemasta ja sen x- ja y-suunta mitataan uudelleen.

Nostolaitteet

4-akselinen nostolaite (x-, y-, z-akseli ja kiertoakseli) ottaa ja nostaa poistettavat leikkeet kussakin painopisteessä ja laskee ne mukana pyörivälle rullaradalle. Jäljellä olevaa kappaletta voidaan sen koon ja sijainnin mukaan kääntää valinnaisesti 90 astetta.
Alas lasketut työkappaleet per levy siirretään joko jäännöspuulle tarkoitetulle rullaradalle tai lasketaan päinvastaiseen suuntaan kulkevalle jätekuljettimelle.

Keskusvoitelu

Keskusvoitelu huolehtii kaikkien voitelupisteiden riittävästä rasvamäärästä ja minimoi näin huollon tarpeen.
Jos kone on varustettu keskusvoitelulla, kussakin yksikössä tai portaalissa on aina yksi tai useampi voiteluainesäiliö.