Hundeggerin laitteiden syöttöjärjestelmä

Pick & Feed

Hundeggerin yhdistelmäkoneiden, leikkausautomaattien ja työstökeskusten syöttöjärjestelmä 

 

Täysautomattinen Pick & Feed-laite on suunniteltu esipaikoitettujen puutavarapakettien (massiivista tai liimattua rakennuspuuta tai TJI-palkkeja) purkuun ja työstettävän materiaalin viemiseen Hundeggerin yhdistelmä- tai leikkauskoneen sisäänsyöttökuljettimelle, sekä lattiavaraston täyttämiseen. Lattiavaraston täyttämistä varten käyttöhenkilökunta laskee nosturin tai trukin avulla raakapuupaketin varastointipaikalle ja kohdistaa sen vasteille. Pick & Feed-laitteen tarttujat paikoittuvat täysautomaattisesti paketin ylle ja siirtävät sitten paketin kerroksittain lattiavaraston vapaalle paikalle. SPM2 -koneen syöttö kipsikartonki-, lastu- tai OSB-levyillä tapahtuu tyhjiötekniikan avulla. Puutavarakappaleiden ja pakettien mitat sekä niiden sijainnit tallennetaan yhdistelmä- tai leikkauskoneen tietokoneessa ja esitetään graafisesti näytöllä. EKP-ohjelma pyytää projektia varten tarvittavat poikkimitat ja pituudet lattiavarastosta, ja tarttujat tuovat nämä täysautomaattisesti poikittaiskuljettimelle. Kerroksesta ylijääneet, ei tarvitut raakapuut viedään takaisin varastoon.

  

 

  • Puiden kerroksittainen käsittely
  • Varaston automaattinen täyttö