Pick & Feed ja Pick & Place -ohjelmisto

Pakettien varastointi

Puutavarakappaleiden ja pakettien mitat sekä niiden sijainnit tallennetaan yhdistelmä- tai leikkauskoneen tietokoneessa ja esitetään graafisesti näytöllä.  

 

Pinojen hallinta

EKP-ohelma hakee automaattisesti senhetkiselle projektille tarvittavat poikkimitat ja pituudet lattiavarastosta.

 

Raakapuiden hallinnointi

Raakapuiden hallinnoinnin avulla toteutetaan optimaaliset olot lattiavarastosta tarvittaville kappaleille.  

 

Paketointi (Nesting)

Työstetyt kappaleet pinotaan varastoon täysautomaattisesti lajitelluiksi puupaketeiksi. Pinoaminen tapahtuu kerroksittain tai paketittain sekä samojen poikkimittojen mukaan. Näiden portaalin alueella olevien varastopaikkojen sijainti, koko ja lukumäärä on vapaasti määritettävissä, ja niiden hallinnointi tapahtuu yhdistelmä- tai leikkauskoneen ohjelmalla.

  

 

Pick & Feed ja Pick & Place -ohjelmisto