lisää"> lisää">

Wandmaster

Wandmaster seinänvalmistuslaitteessa yksittäiset laudat puristetaan tietokoneohjatusti ristikkäin seinäelementeiksi, joiden koko on 2 x 2 m - 3,25 x 6 m ja paksuus 11,5 - 34 cm, ja yhdistetään toisiinsa kerroksittain tätä tarkoitusta varten kehitetyillä, uritetuilla alumiininauloilla. Kone tunnistaa lautojen leveyden automaattisesti. Laudat asetetaan tarkasti ja alumiininaulat lyödään lautojen liitäntäkohtiin niin tarkasti, että optimaalinen lujuus on taattu. 

Wandmaster seinänvalmistuslaite on varustettu automaattisella naulojen lajittelulaitteella, joka syöttää alumiininaulat suurtehoiseen kaksoisnaulaimeen irrallisina. Tämän uuden järjestelmän etu on siinä, että naulainta ei enää tarvitse jälkiladata.

Laudat kiinnitetään toisiinsa kerroksittain ja tuloksena on homogeeninen Massiv-Holz-Mauer® -massiivipuuseinä. Kun haluttu elementin paksuus on saavutettu, työstöpöytä laskeutuu hydraulisesti. Valmis raakaelementti lepää nyt rullilla ja voidaan helposti ohjata edelleen CNC-portaalityöstökeskukseen työstettäväksi. Elementin koko voidaan määritellä haluaman mukaan 2 x 2 m - 3,25 x 6 m ja jopa 34 cm paksuuteen asti. 

Koska elementtien koosta ja naulaimen nopeudesta riippuen lautojen manuaalisessa syötössä voi esiintyä lyhyitä viiveitä, voi koneenkäyttäjä tämän tekniikan ansiosta valmistella suuren määrän lautoja. Yksittäisten lautojen laatu voidaan nyt vielä kerran tarkastaa, koneenkäyttäjä voittaa aikaa muihin töihin, ja automaattisen syötön ansiosta myös fyysinen työtaakka kevenee.

 

 

 

Koneenkäyttäjä asettaa yksittäiset laudat poikittaiskuljettimelle, jolta ne siirretään automaattisesti Wandmaster seinänvalmistuslaitteeseen. Koska elementtien koosta ja naulaimen nopeudesta riippuen lautojen manuaalisessa syötössä voi esiintyä lyhyitä viiveitä, voi koneenkäyttäjä tämän tekniikan ansiosta valmistella suuren määrän lautoja. Yksittäisten lautojen laatu voidaan nyt vielä kerran tarkastaa, koneenkäyttäjä voittaa aikaa muihin töihin, ja automaattisen syötön ansiosta myös fyysinen työtaakka kevenee. Syöttöjärjestelmä kuljettaa yksittäiset laudat täysautomaattisesti koneeseen ja asemointiohjain ohjaa laudat tietokoneohjatusti seinäelementin oikeaan kohtaan. Portaali paikoittuu täysautomaattisesti laudan leveyden mukaan. Lautakerrokset painetaan toisiinsa vierekkäin ja kiinnitetään ristikkäin tietokoneella määritetyn naulauskuvion mukaisesti erityisillä alumiininauloilla. Seinänvalmistuslaite on varustettu automaattisella naulojen lajittelulaitteella, joka syöttää alumiininaulat suurtehoiseen kaksoisnaulaimeen irrallisina. Tämän uuden järjestelmän etu on siinä, että naulainta ei enää tarvitse jälkiladata. Laudat kiinnitetään toisiinsa kerroksittain ja tuloksena on homogeeninen Massiv-Holz-Mauer® -massiivipuuseinä. Kun haluttu elementin paksuus on saavutettu, työstöpöytä laskeutuu hydraulisesti. Valmis raakaelementti lepää nyt rullilla ja voidaan helposti ohjata edelleen CNC-portaalityöstökeskukseen työstettäväksi. Elementin koko voidaan määritellä haluaman mukaan 2 x 2 m - 3,25 x 6 m ja jopa 36 cm paksuuteen asti. 

  • Seinäelementtien koot: 2 x 2 m - 3,25 x 6 m
  • naulojen syöttö irrallisina